:: برگزاری دوره آموزش بهداشت عمومی در کارخانه درنا


دوره آموزشی بهداشت عمومی برای کارکنان شرکت درنا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی صنایع غذایی درنا- دوره آموزشی بهداشت عمومی برای کارکنان بخش تولید شرکت درنا به منظور ارتقاءسطح کیفی کار و دانش کارکنان برگزار شد . این دوره آموزشی با سرفصل های مواد ضدعفونی و بهداشت مواد غذایی قانون و مقررات بهداشتی ، بهداشت فردی- عمومی، آلودگی های آب ، بیماریهای واگیر دار و آب و فاضلاب برگزار شد.
همچنین طی سال جاری دوره هایآموزشی اصول تغذیه سالم ، بهداشت عمومی ، اصول فنی و اپراتوری لیفتراک ، بهداشت عمومی در صنایع و آموزش مقدماتی کار با اینستاگرام در محل کارخانه درنا برگزار شده است.
این دوره های آموزشی به جهت وجود بیماری کرونا با حفظ تمام دستورالعمل های بهداشتی در محل کارخانه درنا برگزار شده است.تعداد بازدید : 1078