:: بازدید نمایندگان محترم سازمان استاندارد استان البرز از مجموعه صنایع غذایی درنا


نمایندگان سازمان استاندارد استان البرز از مجموعه صنایع غذایی درنا بازدید کردند.

 به گزارش مجموعه صنایع غذایی درنا روز سه شنبه 23 شهریور 1400 نمایندگان سازمان  استاندارد استان البرز طی دیدار با مدیر عامل محترم شرکت درنا از خطوط ، سالن های تولید و بسته بندی و بخش های مختلف شرکت بازدید کردند.

در این دیدار که با حضور مدیر کل  محترم سازمان استاندارد البرز مهندس محتشم ، مهندس بیک وردی  معاون مدیر کل  و  مهندس تهلوی ریاست محترم نظارت بر اجرای استاندارد حضور داشتند در مورد مسائل جاری گفت و گو شد .

طی این دیدار مدیر عامل شرکت درنا به توسعه فعالیت  های مجموعه و گسترش محصولات شرکت اشاره کردند .


تعداد بازدید : 109