اخبار

بازدید دوره ای کارشناسان فروش از شرکت درنا (حوزه اتحاد)

امروز شنبه 18 دی ماه 95 در ادامه بازدیدهای دوره ای کارشناسان حوزه های فروش شرکت اریکه درنا از خطوط تولید، انبارهای مواد اولیه و محصول و دیگر واحدهای مرتبط با تولید   پذیرای جمعی دیگر از کارشناسان حوزه اتحاد بودیم. در انتهای بازدید، کارشناسان ضمن برگزاری جلسه با مدیریت عامل گروه جناب آقای رسولوی و پرسش و پاسخهای مطروحه از هنمودهای ایشان در خصوص موارد راهبردی فروش  استفاده  نمودند. شایان ذکر است ، این بازدیدها به توالی در روزهای آتی برای تمامی کارشناسان فروش مجموعه برگزار خواهد گردید

تعداد بازدید : 806
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 23:26- 1397/1/30
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :