اخبار

بازدید مدارس - دبستان پسرانه نراقی

سلام روز یکشنبه  95/10/19شما بخیر. امروز هم بازدید کننده داشتیم . دانش آموزان دبستان پسرانه نراقی ، پرشور و با نشاط،  با هم ببینیم :
تعداد بازدید : 22
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 11:28- 1395/11/3
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :