اخبار

بازدید مدارس - دبستان پسرانه نراقی

سلام روز یکشنبه  95/10/19شما بخیر. امروز هم بازدید کننده داشتیم . دانش آموزان دبستان پسرانه نراقی ، پرشور و با نشاط،  با هم ببینیم :
تعداد بازدید : 924
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 06:36- 1397/4/2
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :