اخبار

بازدید دوره ای کارشناسان فروش از شرکت درنا (حوزه شمال و شمال غرب)

امروز دوشنبه 20 دی ماه 95 در ادامه بازدیدهای دوره ای کارشناسان حوزه های فروش شرکت اریکه درنا از خطوط تولید، انبارهای مواد اولیه و محصول و دیگر واحدهای مرتبط با تولید   پذیرای جمعی دیگر از کارشناسان حوزه شمال و شمالغرب بودیم. در انتهای بازدید، کارشناسان ضمن برگزاری جلسه با مدیریت عامل گروه جناب آقای رسولوی و پرسش و پاسخهای مطروحه از هنمودهای ایشان در خصوص موارد راهبردی فروش  استفاده  نمودند. شایان ذکر است ، کماکان این بازدیدها در روزهای آتی جهت تمامی کارشناسان فروش مجموعه برگزار خواهد گردید


تعداد بازدید : 897
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 06:35- 1397/4/2
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :