اخبار

بازدید دوره ای عاملیتهای فروش از شرکت درنا (حوزه تهران، رودهن، اسلامشهر، ورامین و هشتگرد)

امروز چهارشنبه 22دی ماه 95 در پایان دوره اول بازدیدهای دوره ای کارشناسان حوزه های فروش شرکت اریکه درنا از خطوط تولید، انبارهای مواد اولیه و محصول و دیگر واحدهای مرتبط با تولید پذیرای جمعی دیگر از عاملیت های فروش تهران، رودهن، ورامین، اسلامشهر و هشتگرد بودیم. در انتهای بازدید، کارشناسان ضمن برگزاری جلسه با مدیریت عامل گروه جناب آقای رسولوی و پرسش و پاسخهای مطروحه از هنمودهای ایشان در خصوص موارد راهبردی فروش  استفاده  نمودند. طبق نظر سنجی از کارشناسان، توضیحات علمی ارائه شده در اینگونه بازدیدها را عامل بسیار مهمی در انتقال صحیح اطلاعات به فروشندگان زیر مجموعه و همچنین بازار هدف که همانا مصرف کنندگان است  میدانند  .تعداد بازدید : 1187
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 10:56- 1397/8/24
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :