اخبار

بازدید مدارس - پژوهش سرای دخترانه جوان شهریار

در ادامه بازدیدهای علمی - تفریحی دانش آموزان  شرکت درنا روز سه شنبه 95/11/5دانش آموزان مقطع دهم پژوهش سرای دخترانه جوان شهریار میهمان درنا بودند. شاد و پر انرژی ، ساعاتی را در محیط دوستانه شرکت درنا به یادگیری و بازدید گذراندند. با هم ببینیم

تعداد بازدید : 1456
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 12:20- 1397/11/1
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :