اخبار

بازدید مدارس، پیش دبستانها و مراکز دانشگاهی از شرکت درنا

با عنایت به  سیاستهای زمانی بازدید از شرکت درنا و تخصیص مهر ماه تا بهمن ماه هر سال جهت این مهم، کماکان با خیل زیادی از درخواستهای بازدید از تمامی مقاطع دبستان و دانشگاه مواجه هستیم که این امر ما را برآن داشت که این بازدیدها را همچنان تا اردیبهشت ماه ادامه دهیم تا پاسخگوی این عزیزان باشیم.  در این دوره پذیرای دانشکده فنی دختران ولیعصر، دبستان دخترانه غروی، دبستان نبوت، کانون فرهنگی امیرالمومنین، دبستان رشد نو و ....  بودیم. با هم ببینیم :تعداد بازدید : 1444
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 12:16- 1397/11/1
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :