اخبار

بازدید هنرورزان دانشکده بهداشت حرفه ای استان البرز

یکی از اهدافی که شرکت درنا جهت ارتقا سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان دنبال می کند، ایجاد زمینه بازدید از محیط تولید و کارخانه  برای این عزیزان است. امروز یکشنبه 96/7/23 پذیرای هنرورزان عزیر دانشکده بهداشت حرفه ای استان البرز بودیم. با هم بینیم : 
تعداد بازدید : 133
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 08:48- 1396/11/4
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :