اخبار

کسب مقام سوم مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط آقای امیر کچیان

باز هم قهرمانی دیگراز خانواده درنا . آقای امیر کچیان همکار عزیزمان در واحد انبار با کسب مقام سوم  در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور لوح زرین دیگری به افتخارات درنا اضافه نمود. به ایشان تبریک می گوییمتعداد بازدید : 738
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 12:18- 1397/11/1
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :