اخبار

بازدید علمی مدارس از درنا

بازدید مدارس و دانش آموزان همچنان تا پایان بهمن ماه ادامه دارد . ما چهار بازدید دیگر داشتیم از دبستان پسرانه جواد الائمه، دبستان دخترانه حکمت ، دبستان پسرانه صالحین 1 و دبستان دخترانه ایمان 2 که در روزهای 18، 19، 24 و 26 دیماه انجام شد. این بازدیدها اینقدر با شور و اشتیاق از طرف  دانش آموزان برگزار میشود که خستگی را از تن همه کارکنان درنا بیرون می نماید. سوالهای بسیار و یادگیری آنان واقعا مثال زدنی است.عکسهایی از این بازدیدها را با هم ببینیم : 


تعداد بازدید : 755
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 12:18- 1397/11/1
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :