:: کيک پروبيوتيک 2X

Probiotic cake (Cod 1129)
نام محصول

  تاریخ مصرف 4 ماه پس از تولید
  تعداد در کارتن 24
عدد
  وزن 70
گرم

هر1/2 بسته کیک (35 گرم )
  انرژی 87/89
کیلو کالری
  قند  10/33 گرم
  چربی  3/99 گرم
  نمک  0/0001
  اسید های چرب ترانس  0/03 گرم

تعداد بازدید : 1820