:: بیسکیدز باغ وحش

Biskids Animals(Code 4409)
بیسکیدز باغ وحش

  تاریخ مصرف 12 ماه پس از تولید
  تعداد در کارتن 24
عدد
  وزن 40
گرم

هر بسته بیسکوئیت (معادل 60 گرم)
  انرژی 156/54
کیلو کالری
  قند 10/38
گرم
  چربی 10/5
گرم
  نمک 0/0004

  اسید های چرب ترانس 0
گرم

تعداد بازدید : 2774