فرم شناسنامه تامین کنندگان

نام تامین کننده کد تامین کننده علت به روز رسانی
       نام مدیر / مسئول
تاسیس/ آغاز فعالیت تعداد پرسنل    
زمینه فعالیت
آدرس
تلفن ثابت تلفن همراه ایمیل

 

انواع کالا/خدمات قابل ارائه

ردیف

نوع کالا / خدمات قابل ارائه

ردیف نوع کالا / خدمات قابل ارائه

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

 

فهرست تجهیزات و ماشین آلات کلیدی (در خصوص تأمین کنندگان تولیدی)

ردیف

تچهیزات و ماشین آلات

تعداد ردیف

تچهیزات و ماشین آلات

تعداد

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

  

سوابق و رزومه کاری بارز مرتبط

ردیف

شرح فعالیت نام کارفرما مدت زمان همکاری توضیحات

1

2

3