شرکت اريکه درنا

از زیر مجموعه های صنایع غذایی درنا شرکت اریکه درنا می باشد که بصورت تخصصی امور بازرگانی را در زمینه های خرید داخلی وخارجی، فروش و صادرات، تبلیغات، برنامه ریزی و تحقیقات بازارفروش پیگیری و اجرا می نماید.
آدرس دفتر اریکه : تهران، بزرگراه حکیم شرق، نبش خیابان بهنام، شماره 23

:: اطلاعات تماس اریکه درنا

 سمت  نام و نام خانوادگی  ایمیل
 مدیریت عامل اریکه  صمد رسولوی  info@dorna-co.com
 قائم مقام مدیرعامل    
 مدیرفروش و بازاریابی
 حسین شاه محمدی  h.shahmohammadi@dorna-co.com
 مدیر فروش شهرستانها فراز سلیمی  farazsalimi59@gmail.com
  سلیم رحمتی rahmati_salim@yahoo.com
 مدیر فروش تهران و البرز  مصطفی نصری  m.nasri@dorna-co.com
 مدیر امور مالی    
 صدای مشتری    dorna@dorna-co.com

 واحد  شماره تماس
 دفتر فروش اریکه  021-44015110
فکس اریکه
021-44015201