شرکت درناي بنيس

از زیر مجموعه های صنایع غذایی درنا شرکت درنای بنیس می باشد. فعالیت درنای بنیس تولید انواع کلوچه ، بیسکوئیت ،شکلات می باشد.
آدرس کارخانه : تبریز، جاده تبریز -  صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیای 4، پلاک 47
 

:: اطلاعات تماس درنای بنیس


 واحد  شماره تماس
 دفتر مرکزی

  041-32466160

فکس

  041-32466162