استخدام

گروه صنایع غذایی درنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود افراد واجد شرایط ذیل را دعوت به همکاری می نماید:

 
  عنوان شغلی  پیش نیازها نحوه ارسال رزومه 
کارشناس ایمنیآقا- مهندس صنایع گرایش ایمنی صنعتی - تسلط به کامپیوتر - آشنایی به زبان انگلیسی - مسلط به استاندارهای مربوط به ردیف شغلیhr@dorna-co.com 
گرافیست
آقا یا خانم -ترجیحا ساکن کرج  -لیسانس گرافیک - مسلط به زبان انگلیسی- مسلط به تمام برنامه های طراحی - خروجی چاپ برای تمام دستگاهای چاپی -
system@dorna-co.com