استخدام

گروه صنایع غذایی درنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود افراد واجد شرایط ذیل را دعوت به همکاری می نماید:

 
  عنوان شغلی  پیش نیازها نحوه ارسال رزومه 
کارشناس ایمنیآقا- مهندس صنایع گرایش ایمنی صنعتی - تسلط به کامپیوتر - آشنایی به زبان انگلیسی - مسلط به استاندارهای مربوط به ردیف شغلیhr@dorna-co.com 
گرافیست
آقا یا خانم -ترجیحا ساکن کرج  -لیسانس گرافیک - مسلط به زبان انگلیسی- مسلط به تمام برنامه های طراحی - خروجی چاپ برای تمام دستگاهای چاپی -
system@dorna-co.com 
ناظر کنترل کیفی خطوط تولیدآقا - لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی - حداقل 2 سال سابقه کار ترجیحا در بخش کنترل کیفی - مسلط به نرم افزارهای Office  - آشنایی به زبان انگلیسیhr@dorna-co.com