استخدام

گروه صنایع غذایی درنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود افراد واجد شرایط ذیل را جهت کار در دفتر کارخانه واقع در
 کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران کرج، دعوت به همکاری می نماید:

  عنوان شغلی  پیش نیازها نحوه ارسال رزومه 
کارشناس ایمنیآقا- لیسانس ایمنی صنعتی - حداقل 2 سال سابقه کار در شرکتهای تولیدی - دارای تجربه در مباحثHSE - آشنایی با زبان انگلیسی - تسلط به ضوابط و آیین نامه های ایمنی، حفاظت کار و ارزیابی ریسکhr@dorna-co.com 
گرافیست
آقا یا خانم -ترجیحا ساکن کرج  -لیسانس گرافیک - مسلط به زبان انگلیسی- مسلط به تمام برنامه های طراحی - خروجی چاپ برای تمام دستگاهای چاپی -
system@dorna-co.com 
کارشناس روابط عمومی و تبلیغاتلیسانس روابط عمومی - حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط - تسلط کامل به نرم افزارهای طراحی و Office - تسلط به زبان انگلیسی - تسلط بر امور تبلیغات، چاپ و فیلمبرداری و ....  hr@dorna-co.com