تماس با ما

آدرس کارخانه : کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران - کرج، ایستگاه ویلا، خیابان کاوه، شماره 24
آدرس دفتر فروش : تهران، بزرگراه حکیم شرق، نبش خیابان بهنام، شماره 23

:: اطلاعات تماس درنا

 

 شماره تماس مستقیم

 شماره فکس مستقیم

 ایمیل

مدیر عامل - صمد رسولوی  026-32306670   Director.Manager@dorna-co.com
 دفتر مدیریت - صالح امان الهی  026-32306677 (داخلی 111)  026-32306775 info@dorna-co.com
روابط عمومی و امور بین الملل
 026-32306677 (داخلی 121) pr@dorna-co.com 
 کارخانه  026-32306670-79  026-32307496 info@dorna-co.com 
 مدیردپارتمان فروش اریکه - حسین شاه محمدی  021-44015110  021-44015201  
 صدای مشتری  026-32302933   Iso10002@dorna-co.com
 مدیرحوزه ریاست  -پوپک کاویانی
(داخلی 120) 32306677-026   qa@dorna-co.com 
مدیر دپارتمان توسعه وبهبود کیفیت - نگین گروسی (داخلی 117) 32306677-026  qc@dorna-co.com
 مدیر نظارت وارزشیابی - زهره رسولوی
026-32306677
 control@dorna-co.com

نقشه دسترسی