خط مشی کیفیت ، ایمنی مواد غذایی و رسیدگی به شکایت مشتری

تاریخ بازنگری:1401/11/11

1.تلاش به منظور تولید محصول سالم و ارتقاء سطح کیفی و تضمین ایمنی محصولات تولیدی و رعایت قوانین مرتبط
2.تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه و نسل آینده بابهره گیری از راهکارهای علمی و تخصصی .
3.توسعه کسب و کار از طریق تنوع و نوآوری در سبدمحصولات و رعایت الزامات برنامه های پیش نیازی .
4.رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و تلاش در جهت کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر .
5.توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال ذینفعان در تمامی سطوح سازمان .
6.تقویت برندسازمان به عنوان باارزش ترین دارایی نامشهود .
7.به کارگیری رویکرد بهره وری برای استفاده بهینه از امکانات و فرصت ها .
8.توسعه فضای رقابتی سالم و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی با تاکید بر رعایت مبانی اخلاقی و ارزش های سازمانی.
9.حفظ و توسعه اشتغال پایدار
10.تعهد به رسیدگی شکایات و انتقادات ذینفعان تاحصول رضایت ایشان و افزایش میزان رضایتمندی ایشان .
11.تلاش در جهت افزایش انگیزش و مشارکت کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی سازمان .
12.افزایش تنوع و حجم تولیدی در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان .
13.به کارگیری تکنولوژی های برتر دنیا برای ایجاد تمایز در محصولات و اشتغال زایی.
14.تلاش درجهت توانمندسازی فارغ التحصیلان صنعت غذا و توسعه دانش کاربردی آنها به ویژه در صنعت محصولات آردی مانند کیک و بیسکویت .

                               کد مدرک:QP-52/01-02           
                                
صمدرسولوی بنیسی
مـدیرعامل