:: کمک های اهدایی گروه کارخانجات صنایع غذایی درنا به هموطنان عزیز سیل زده استان سیستان و بلوچستان


کمک های اهدایی گروه کارخانجات صنایع غذایی درنا به هموطنان عزیز سیل زده استان سیستان و بلوچستان، 50 سال همدلی و عشق به هموطنان عزیزمان، در کنار هم میمانیم

تعداد بازدید : 130