گروه کارخانجات صنایع غذایی درنا محصولات خود را با نام ها و برندهای تجاری زیر در بازار ارائه می دهد.


o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o