:: حفظ محیط زیست در شرکت درنا


مدیریت محترم شرکت و کلیه پرسنل ارزش زیادی برای حفظ محیط زیست و هوای پاک دارند به همین جهت واحد HSE مجموعه  بصورت دوره ای نسبت به بهسازی محیط اقدام میکند

تعداد بازدید : 225