:: بازدید مدیران شهری استان البرز از کارخانه درنا


پیرو جلسه مورخ 99/04/15 ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید و پیرو دستور استاندار محترم البرز بازدیدی توسط مدیران شهری ( استانداری ، فرمانداری ، سازمان صنعتمعدن تجارت ، شرکت گاز و نظام مهندسی ساختمان ) جهت بررسی و تسریع در عملیات گاز رسانی به کارخانجات درنا در روز سه شنبه 99/04/31 بعمل آمد. در این بازدید جناب اقای مهندس زرگر مدیر حوزه معاونت اقتصادی استانداری و اقای مهندس ربیعی رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان البرز جهت حل موانع واحد های تولیدی تاکید و مقرر شد سازمانهای نظام مهندسی و شرکت گاز فورا" نسبت به حل موضوع گاز رسانی به شرکت درنا تمهیدات لازم را بیاندیشند.


تعداد بازدید : 1002