:: کسب رکورد جهانی در مسابقات آنلاین تکواندو پوم سه جهان


بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو آنلاین تکاوران به نام جام صنایع غذایی درنا با شرکت ۱۱۵۸ نفر از ۲۲ کشور جهان و چهار قاره روز جمعه ۱۵ بهمن ماه در خانه تکواندو البرز برگزار شد در این دوره از مسابقات رکورد تعداد شرکت کننده در مسابقات آنلاین تکواندو پوم سه جهان در جام صنایع غذایی درنا شکسته شد و این رکورد به نام حاج آقا رسولوی و شرکت صنایع غذایی درنا در کنفدراسیون ثبت رکوردهای جهانی ایمارو به ثبت رسید.تعداد بازدید : 3438