:: بنفی با مغزی آلبالویی

Benfi brownie sour cherr (Cod 1131)
نام محصول

  تاریخ مصرف 6 ماه پس از تولید
  تعداد در کارتن 24
عدد
  وزن 50
گرم

هر بسته کیک 50 گرم
  انرژی 130/16
کیلو کالری
  قند 12/37
گرم
  چربی 7/70
گرم
  نمک 0/0002

  اسید های چرب ترانس 0/09
گرم

تعداد بازدید : 1344