:: دٌرجستیو 200 گرم

 
Dorgestive (Code 4444) 
درجستیو 200گرم

  تاریخ مصرف 12 ماه پس از تولید
  تعداد در کارتن 20
عدد
  وزن 200
گرم

هر8 عدد بیسکوئیت (معادل 100 گرم )
  انرژی 260/97
کیلو کالری
  قند 15/33
گرم
  چربی 19/09
گرم
  نمک 0/0007

  اسید های چرب ترانس 0
گرم

تعداد بازدید : 6046