:: درجستیو کرم دار

 
Dorgestive with vanilla cream
درجستیو کرم دار

  تاریخ مصرف 12 ماه پس از تولید
  تعداد در کارتن 24
عدد
  وزن 95
گرم

هر8 عدد بیسکوئیت (معادل 100 گرم )
  انرژی 260/97
کیلو کالری
  قند 15/33
گرم
  چربی 19/09
گرم
  نمک 0/0007

  اسید های چرب ترانس 0
گرم

تعداد بازدید : 2912