:: ویفر باکرم توت فرنگی گوفرت

GOFRET STRAWBERRY
ویفر توت فرنگی Gofret

  تاریخ مصرف 12         ماه پس از تولید
  تعداد در کارتن 12
عدد
  وزن 160
گرم

هر برش ویفر ( 30 گرم )
  انرژی 157.2
کیلو کالری
  قند 12.47 گرم
  چربی 8.80 گرم
  نمک  0/018
  اسید های چرب ترانس 0/01 گرم
تعداد بازدید : 2027