چاپ نیلو با بیش از دوازده سال سابقه در زمینه تولید و چاپ لفافهای بسته بندی به عنوان یکی از قطبهای فعال چاپ فلسکو و هلیو در ایران فعالیت می نماید.

واحد شماره تماس
دفتر مرکزی 021-44986840-50
وب سایت http://www.niloochap.ir