گروه صنایع غذایی درنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود افراد واجد شرایط ذیل را جهت کاردرمحل سازمان واقع در
 کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران کرج، دعوت به همکاری می نماید.
در هنگام پر کردن فرم درخواست به نکات زیر توجه داشته باشید .
 * پر نمودن تمام فیلدها الزامی میباشد .
* سازمان پس از بررسی اولیه در صورت صلاحدید مراتب رابه اطلاع متقاضی میرساند.
* ارائه کد رهگیری تخصص داده شده توسط سیستم جهت پیگیری های بعدی الزامی بوده و در صورت عدم وجود یا عدم ارائه این کد ادامه فرایندمیسر نخواهد بود .

*  ارائه کد رهگیری در اولین مراجعه حضوری و مصاحبه اولیه الزامی میباشد .
تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی نسبت به جذب یا به کارگیری فرد برای گروه صنایع غذایی درنا ایجاد نمی نماید .
*  به رزومه هایی ترتیب اثر داده میشود که در قسمت توضیحات سابقه کار و رشته تحصیلی خود را به شکل کامل ارائه دهند در غیر این صورت رزومه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.