شرکت چاپ نيلو

چاپ نیلو با بیش از دوازده سال سابقه در زمینه تولید و چاپ لفافهای بسته بندی به عنوان یکی از قطبهای فعال چاپ فلسکو و هلیو در ایران فعالیت می نماید.

:: اطلاعات تماس


 واحد  شماره تماس
 دفتر مرکزی

  ۰۲۱-۴۴۹۸۶۸۴۰-۵۰

وب سایت

  www.niloochap.ir