از زیر مجموعه های صنایع غذایی درنا شرکت درنای بنیس می باشد. فعالیت درنای بنیس تولید انواع کلوچه ، بیسکوئیت ،شکلات می باشد.
آدرس کارخانه : تبریز، جاده تبریز - صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیای 4، پلاک 47

واحد شماره تماس
دفتر مرکزی 040-32466160
فکس 040-32466162