خط مشی کیفیت ، ایمنی مواد غذایی و رضایت مشتری
تاریخ بازنگری:25/02/97

شرکت بیسکولارج به عنوان اولین تولید کننده کیک کشور در راستای اهداف راهبردی و استراتژیک خویش ، با آگاهی و وثوق کامل از قوانین ملی و بین المللی مرتبط و ضرورت توجه به نیاز ذینفعان و انجام مسئولیت های اجتماعی خود رئوس خط مشی سازمان را به صورت ذیل اعلام می دارد:
1) تلاش به منظور تولید محصول سالم و ارتقاء سطح کیفی و تضمین ایمنی محصولات تولیدی و رعایت قوانین مرتبط.
2) تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه ونسل آینده با بهره گیری از راهکار های علمی و تخصصی.
3) توسعه کسب و کار از طریق تنوع و نو آوری در سبد محصولات و رعایت الزامات برنامه های پیش نیازی.
4) رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و تلاش در جهت کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر.
5) توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال ذینفعان در تمامی سطوح سازمان.
6) تقویت برند سازمان به عنوان با ارزش ترین دارایی نامشهود.
7) به کارگیری رویکرد بهره وری برای استفاده بهینه از امکانات و فرصت ها.
8) توسعه فضای رقابتی سالم و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی با تأکید بر رعایت مبانی اخلاقی و ارزش های سازمانی
9) حفظ و توسعه اشتغال پایدار.
10) تعهد به رسیدگی شکایات و انتقادات ذینفعان تا حصول رضایت ایشان و افزایش میزان رضایتمندی ایشان.
11) تلاش در جهت افزایش انگیزش و مشارکت کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی سازمان.


صمد رسولوی بنیسی
مدیر عامل

کد مدرک:QP-52/01-01