:: ویفر کاکائویی واندر

 


Wafer - Wonder ( code 1117)
ویفر کاکائویی Wonder

  تاریخ مصرف 12         ماه پس از تولید
  تعداد در کارتن 24
عدد
  وزن 40
گرم

هر برش ویفر ( 30 گرم )
  انرژی 144
کیلو کالری
  قند 8.4 گرم
  چربی 6.3 گرم
  نمک  0.05
  اسید های چرب ترانس 0.15 گرم

تعداد بازدید : 4205