تصمیم سازی و تحقق توزیع به موقع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. از این رو با پایه گذاری شرکت اریکه درنا، به عنوان دپارتمان توزیع و فروش کالا،  توزیع محصولات خود را بر اساس پخش مویرگی در داخل کشور، بنا نهاده ایم و هم اکنون در حال گسترش و توسعه شبکه فروش خود در سطح بین الملل هستیم. سیستم های توزیع و فروش انعطاف پذیری ایجاد نموده ایم که به طور شایسته ای در کشورمان ریشه داشته و امیدواریم بتوانیم بسیار موثر و کارآمد و با تحویل به موقع کالاها، نیاز مشتریان که همانا سرمایه های ارزشمند ما هستند را برآورده سازیم.
شرکت اریکه درنا، بصورت تخصصی امور فروش، برنامه ریزی و تحقیقات بازارفروش را پیگیری و اجرا می نماید.