تمامی انسان ها از محصولات درنا میتوانند مصرف کنند ولی برای کودکان زیر 2 سال توصیه نمیشود . همچنین کسانی که بیماری دیابت دچار هستند باید میزان مصرف را زیر نظر پزشک انجام دهند . متاسفانه محصولات درنا با توجه به داشتن گلوتن آرد برای بیماران سلیاکی هم قابل استفاده نیست