هدف نهایی ما رضایت و خشنودی هرچه بیشتر مشتریان محترم می باشد و در جهت ارتقا كيفيت محصولاتی كه به مشتریان ارائه مي گردد سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO10002 را راه اندازی نموده ایم که با عنایت و لطف پروردگار و با راهنمایی های ارزشمند شما مشتری محترم بتوانیم سطح کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهیم.

:: رسیدگی به شکایات مشتری       ::رضایت سنجی مشتری    روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان